Startuje sběr dotazníků studie Současná česká rodina

Společnost SC&C, spol. s r. o.  ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně realizuje v těchto dnech a týdnech sběr mezinárodního výzkumu GGP, jehož podtitulem je Současná česká rodina. Poslední rok nebyl pro nikoho z nás snadný, v osobní ani ekonomické rovině. Jak jsme si ale vedli jako společnost? Kteří lidé a které rodiny zvládli ten nelehký rok lépe a které hůře? Dokážeme se z této čerstvé zkušenosti i z dávnější minulosti poučit, aby se nám a našim rodinám v budoucnu vedlo lépe? Těmto otázkám a mnohým dalším se věnuje tento výzkum.

Jak to celé probíhá?

Výzkum je zaměřen na věkovou skupinu 18 – 69 let. Konkrétní respondenti ve vybraných domácnostech se určují podle předem daného klíče. Vybraná osoba pak má možnost dotazník vyplnit přímo s tazatelem, nebo on-line.

Vyplněním dotazníku vzniká respondentovi nárok na odměnu ve výši 500 Kč. Tuto odměnu vyplácí hlavní garant projektu, Masarykova univerzita v Brně (MUNI). Pro její získání je nutné podepsat s MUNI smlouvu a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobné informace k výzkumu najdete na adrese https://scac.cz/ggp/