Stanovení potřebného počtu podpisů na peticích pro volby do Zastupitelstva MČ Brno-Černovice v roce 2022

Dle ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje potřebný počet
podpisů na petici na podporu nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů pro
volby do Zastupitelstva městské části Brno-Černovice konané ve dnech 23. – 24. 9. 2022:

počet obyvatel městské části Brno-Černovice k 1. 1. 2022 7 896

% podpisů pro nezávislého kandidáta 3 %
nejmenší počet podpisů pro nezávislého kandidáta 237

% podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů 7 %
nejmenší počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů 553

http://www.brno-cernovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/Stanoveni-potrebneho-poctu-podpisu-na-peticich-a-oznameni-poctu-clenu-zastupitelstva-pro-vol.obd_.-2022-2026.pdf