Sociální dům – jídelna Slunečnice

Dovolujeme si Vás informovat, že i s ohledem na aktuální opatření je v provozu jídelna, která zajišťuje stravu i pro Černovické občany a převážně seniory.

Bližší informace a dotazy na tel.: 775 998 164, každý den v době 8 – 13 hod.

Nabízíme:

➡️ osobní odběr ve vlastním jídlonosiči, každý den v době 11 – 12 hod.

Cena:

  • důchodci 59 Kč 
  • ostatní strávníci 65 Kč 

Každý ze zájemců obdrží tištěný jídelní lístek na následující týden, na kterém si označí oběd dle frekvence (buď každodenní, nebo dny, jaké mu vyhovují). Označený lístek se odevzdá nejpozději ve čtvrtek. Obědy se mohou hradit na místě.

➡️ předání obědů ve vakuových obalech z výdejního okénka každý den v době 11 – 12 hod.

Cena:

  • důchodci 65 Kč 
  • ostatní strávníci 71 Kč 

Každý ze zájemců obdrží tištěný jídelní lístek na následující týden, na kterém si označí oběd dle frekvence (buď každodenní, nebo dny, jaké mu vyhovují). Označený lístek se odevzdá nejpozději ve čtvrtek. Obědy se mohou hradit na místě. Navíc poplatek za obal 6 Kč.

➡️ Výdej obědů pro pečovatelskou službu zůstává nedotčen a bude nadále zajišťován v plném rozsahu.

Aktuální jídelníček na příští týden je možno vyzvednout v Sociálním domě a nebo bude uveřejněný na webových stránkách a facebooku MČ.

Pro zavedení úkonu pečovatelské služby dovážka stravy je nutné splňovat podmínku nepříznivé sociální situace, tedy stav, kdy osoba si není schopna péči zajistit jiným způsobem, než prostřednictvím sociální služby. V případě potřeby kontaktuje sociální pracovnice Pečovatelské služby, Jamborova 61, Brno 615 00, tel. č. 725 505 327.

Kontakt:

Bc. Michal Koudela

tel.: 775 998 164

šéfkuchař: Petr Nedoma