Školka je opravená. Čeká se už jen na děti

Mateřské škole Kneslova hrozilo její uzavření z důvodu špatné statiky budovy. Vedení radnice se proto rozhodlo začít s opravou co nejdříve. Samotné realizaci opravy však předcházelo spoustu projekčních prací a jednání. Děkujeme všem, kteří se na přípravě podíleli. Šlo o projektanty, statiky, zástupce institucí a dalších organizací. Velkým pozitivem je, že oprava se stala prioritou a získala podporu ze strany nejen představitelů městské části, města Brna, rodičů, ale i pedagogů. A dnes je jasné, že se oprava povedla a škola se proměnila v bezpečné zázemí pro téměř 75 dětí. Zpracovatelem prováděcího projektu byla firma SD Ateliér, s. r. o. Opravu prováděla firma SASTA CZ, a. s., která zvítězila ve výběrovém řízení. Výkon dozoru měl v kompetenci Ing. Radek Boráň a výkon koordinátora BOZP zajišťoval Ing. Petr Řídký. Stavbyvedoucím celé opravy byl za firmu SASTA CZ určený Ing. Tomáš Kalábek.  Tato pracovní skupina a zástupci městské části (místostarostka a starosta) se scházeli na pravidelných kontrolních prohlídkách, kde se řešily konkrétní postupy při stavebních pracích. I když jim z počátku nepřála epidemiologická situace ani počasí, Školka je opravená. Čeká se už jen na děti vše se podařilo stihnout podle harmonogramu. Přístup stavební firmy k opravě mateřské školy byl opravdu zodpovědný. Musela se potýkat i s tím, že budova byla stavěna již v roce 1960, tudíž stav v některých místech včetně kanalizace odpovídal tehdejší době. Dnes už interiér svítí barvami. Pečlivě je vybíraly paní učitelky, které vědí, co se dětem nejvíce líbí. A na závěr už jen zbývalo se zpět nastěhovat z náhradních prostor družin základních škol a uklidit. Do toho se s nadšením a ochotou zapojil ve svém volném čase i o víkendu nejen celý kolektiv učitelů, ale také rodiče našich předškoláků. Radost z dobré práce neskrývá ani paní ředitelka školky. „Jsme moc rádi. Těší nás, že se práce nezkomplikovaly a mohli jsme zahájit provoz v termínu. Jen je nám líto, že si musíme počkat a přivítat děti až po rozvolnění opatření. Děkujeme paní místostarostce Šárce Korkešové za celkovou koordinaci projektu včetně řešení vyjednání náhradních prostorů,“ řekla Hana Susová. „Poděkování patří všem, kteří se na opravě školky podíleli. Věřím, že se nejen dětem bude ve školce líbit a potěší je milé překvapení v podobě nové přírodní zahrady,“ dodala místostarostka Šárka Korkešová.