Brno-Černovice

  Ludvík Kadlec

 548 129 831
 Kancelář: Bolzanova 1, 618 00 Brno-Černovice, patro: 3

Členství v orgánech MČ

  • Rada > neuvolněný radní
  • Zastupitelstvo > neuvolněný radní
  • Kontrolní výbor > člen
  • Co má na starosti?

    • bezpečnost a veřejný pořádek
    • životní prostředí
    • územní plánování a rozvoj