Projekty

Modernizace bytových jader Krausova 10-12

Městská část postupuje v plánu modernizace bytových jader. V domech Krausova 10, 11 a 12 byla vyměněna bytová jádra, vnitřní stoupačky a potrubí, vyměněny nášlapy podlah a zlikvidován azbest.

Nové žaluzie na ZŠ Řehořova a ZŠ Kneslova

Na ZŠ Řehořova a Kneslova jsme nechali instalovat nové žaluzie na všech potřebných místech. Největší výhodou této novinky je regulace intenzity světla podle stanovených parametrů. Tímtodojde navíc ke snížení teploty v jednotlivých učebnách a zvýší se komfort výuky pro naše žáky.

Revitalizace II. části lesoparku

V rámci projektu proběhne bude vysazeno 55 dřevin a 200 sazenic trvalek a budou založeny nové mlatové cesty. Vzniknou zde také luční trávníky a keře, které významně posílí biodiverzitu.

Revitalizace parku Řehořova

Park u kruhového objezdu na ulici Řehořova je přirozeným centrem Černovic. Cílem revitalizace je vytvořit příjemné místo, které bude sloužit občanům městské části i návštěvníkům.

Revitalizace zeleně ve Spodním sídlišti

Většina stromů na Spodním sídlišti byla vysazena v padesátých a šedesátých letech, je potřeba doplnit je novými výsadbami, aby mladé stromky mohly vyrůst a postupně nahradit ty stávající.

Sad Turgeněvova

Na části pole nad sídlištěm Turgeněvova vyrostl unikátní ovocný sad, ve kterém najdete oskeruše, třešně nebo mandloně. Díky němu přibude na sídlišti zelená plocha pro odpočinek a relaxaci místních.