Sad Turgeněvova

  • Stav: ukončeno
  • Termín realizace: 24.02.2021-24.02.2021
  • Celkové náklady: 0 Kč
  • Dotace: 0 Kč
  • Podíl MČ: 0 Kč

Podrobný popis

Proč vznikl ovocný sad? Nad sídlištěm s tisíci obyvateli ohraničeným rušnou silnicí a železniční tratí je velké pole. Hluk a v létě horko znepříjemňovaly život lidem ze sídliště, které navíc před pár lety přišlo o zelené plochy při výstavbě nového bytového a parkovacího domu. Obyvatelé ve spolupráci s radnicí městské části hledali způsoby, jak situaci zlepšit. Během společných setkání zástupců MČ, projektanta a místních obyvatel v roce 2019 se definovaly hlavní cíle - vytvořit místo pro odpočinek místních přinášející ochlazení v parních letních dnech a potravu a úkryt pro ptáky. Na městském pozemku byla vysazena pestrá směs ovocných stromů (17 ks) a keřů (180 ks) doplněná sazenicemi dubů, lip a javorů, které v budoucnu budou své okolí ochlazovat. Plocha byla oseta luční bylinnou směsí. K výsadbám byly nainstalovány i informační tabulky s názvy stromů a keřů. Sad by se měl stát místem pro relaxaci a setkávání místních a také živou učebnou pro děti i dospělé. Druhová skladba: oskeruše, třešeň, ořešák, morušovník, mandloň, dub, lípa, javor Keře: mišpule, aronie, hloh, klokoč, maliník, rybíz, trnka, angrešt, líska, ptačí zob, růže šípková Velikost sadu   Sad má rozlohu 2000 m2 a rozkládá se na městském pozemku p. č. 2722/167 přiléhajícím ke garážovému domu, na který navazuje další městský pozemek p. č. 2722/16 směrem k ulici Černovická. Oba jsou po stranách lemovány pozemky soukromých majitelů, což určuje tvar a velikost sadu. Majetkové poměry (střídání pruhů pole ve vlastnictví města a soukromých majitelů) komplikují využití pole jako celku. Jak bude vypadat pole do budoucna? Budoucí podobou pole se zabývá architektonický ateliér Ing. arch. Pavla Jury v rámci zpracování urbanistické studie Brna-Černovic. Zásadním podkladem je návrh nového územního plánu, který by měl vejít v platnost v roce 2023, a který na poli počítá s plochou pro dopravu pro rozšíření parkování a plochou zeleně.