Revitalizace školní zahrady při ZŠ Brno, Řehořova 3

  • Stav:
  • Termín realizace: 30.11.-0001-30.11.-0001
  • Celkové náklady: 0 Kč
  • Dotace: 0 Kč
  • Podíl MČ: 0 Kč

Podrobný popis

Školní zahrada prošla revitalizací s cílem ji obohatit o rostliny, prvky, které rozšíří její využití v rámci školní environmentální výchovy ve všech obdobích roku. Zvýší se tak potenciál pro využití zahrady jak pro výuku, tak pro hru a podporu správného fyzického a psychického rozvoje dětí školního věku. Proměna zahrady nabízí žákům možnosti její pro výuku více předmětů, jako jsou například zeměpis, fyzika a další. Hlavním cílem je vytvořit prostor pro pobyt dětí, ať už za účelem výuky či rekreace. Vytvořením tzv. zeleného pokoje se děti budou moct inspirovat ke hře i k poznání. Kromě nově vysazených rostlin, keřů, trávníků s lučními květiny, jsou k dispozici také záhony, bylinková spirála, kompostér, ale třeba i psací tabule, meteorologická budka, sluneční hodiny, ohniště a dřevěné pódium. Nově upravená zahrada nabízí i řadu dalších věcí. Součástí je třeba hmyzí domeček, krmítko, pítko, ježkovník a ptačí budky. Nechybí ani nádrž na dešťovou bodu. Žáci budou získávat nové zkušenosti při pozorování rostlinných a živočišných druhů a zároveň zahrada poslouží k relaxaci, různým aktivitám dětí nejen při hodinách, ale také třeba ve školní družině. A může skvěle sloužit při postupném návratu do škol i v rámci venkovních vycházek nahrazujících tělocvik.