Podchycení objektu MŠ Kneslova

  • Stav: ukončeno
  • Termín realizace: 14.09.2020-28.02.2021
  • Celkové náklady: 9 794 381 Kč
  • Dotace: 0 Kč
  • Podíl MČ: 3 794 381 Kč

Podrobný popis

Jedná se o podchycení objektu školky z roku 1960. Stáří budovy je asi 60 roků a z odborných posudků vyplynula potřeba zajištění statiky budovy. Základy nosných konstrukcí budou podchyceny mikropilotami a základovými pasy.