Dokončení basketbalového hřiště u ZŠ Řehořova

  • Stav: ukončeno
  • Termín realizace: 10.07.2020-01.04.2020
  • Celkové náklady: 250 000 Kč
  • Dotace: 200 000 Kč
  • Podíl MČ: 50 000 Kč

Podrobný popis

Existující polovina basketbalového hřiště byla doplněna o chybějící druhou polovinu. Hřiště bylo osazeno 2 basketbalovými koši.