Finanční investice chceme směřovat do projektů, které mají dlouhodobý vliv na život obyvatel městské části a efektivně využijí finanční prostředky, včetně podílu na zisku společnosti Pískovna Černovice spol. s r.o. a dotací.