Programové prohlášení rady MČ 2022-2026

Programové prohlášení Rady městské části Brno-Černovice vychází z volebních programů politických subjektů, které stojí ve vedení městské části a ze strategických dokumentů města Brna.

Úvod

Toto Programové prohlášení Rady městské části Brno-Černovice předkládá cíle, které si rada stanovila pro své funkční období 2022– 2026. Cílem je, aby městská část byla vstřícná ke svým obyvatelům a plně využila svůj potenciál. Rada městské části bude toto programového prohlášení průběžní vyhodnocovat a aktualizovat jednou za půl roku.

Principy řízení městské části

  • spolupráce (s obyvateli, soukromými subjekty, spolky i s dalšími městskými částmi)
  • transparentnost
  • koncepčnost
  • důraz na kvalitu a hospodárnost

Klíčové projekty

Životní prostředí

Bydlení

Územní plánování a rozvoj

Informační politika a otevřenost

Doprava a bezpečnost

Sociální oblast a zdravotnictví

Majetek a finance

Školství

Kultura

Sport