Připravujeme vítání nově narozených dětí mezi občany naší městské části 💙


Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů po narození do 1 roku, s trvalým pobytem na území městské části Brno-Černovice. Slavnostní přivítání vašeho děťátka mezi občany naší městské části provádíme společně, a to ve venkovních prostorách naší městské části.

Termín vítání občánků: 17. 9. 2022


Pokud chcete být u toho, stačí vyplnit přihlášku, kterou naleznete na našich webových stránkách https://www.brno-cernovice.cz/formulare/ nebo obdržíte na podatelně Radnice.
Vyplněnou přihlášku s kopií rodného listu dítěte následně osobně doručte na adresu Úřadu městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor sociálních věcí a školství, Mgr. Dagmar Souškové nejpozději do 25. 8. 2022.
Pro podrobnější informace volejte tel. 548 129 836 nebo napište na e-mail: souskova.dagmar@cernovice.brno.cz

Těšíme se na vás a vaše děti.