Připomínky MČ k návrhu územního plánu

Městská část navrhuje doplnit veřejná prostranství, která z návrhu vypadla, a připomínkuje jednotlivé rozvojové plochy. V oblasti Kamének opakuje již dříve schválené argumenty, především potřebu etapizace, dopravního napojení a snížení počtu obyvatel. Pro rozsáhlou plochu na Černovické terasy bude starosta městské části iniciovat vznik samostatné pracovní skupiny, která by připravila koncept rozvoje území přijatelný pro většinu zainteresovaných. Kompletní znění schválených připomínek najdete v tomto souboru: