Pošty, poštovní známky a Černovice

Některé sociální aktivity ovlivňují skrytým, ale neopakovatelným způsobem historii jednotlivých lidských sídel. K takovým patří i poštovnictví, které významným, i když dnes již méně vnímaným způsobem zasáhlo do historie naši obce. Vznik novodobých Černovic souvisí s vybudováním nové silnice mezi Brnem a Olomoucí při tereziánských reformách v polovině 18. století. Tehdy byla od mostu přes řeku Svitavu zbudována nová silnice ( dnešní Olomoucká ulice), dobově také zvaná Poštovní, nebo Císařská. Krátce nato, po napoleonských válkách byly v její blízkosti budovány první budovy a tak jak to bývá, první budovou na území dnešních Nových Černovic byla výletní restaurace Zur Kaiserin von Österreich ( U císařovny rakouské) jež stála v místech dnešního služebního vjezdu do areálu ABB.

V průběhu druhé poloviny 19. století vznikala postupně státní rakousko – uherská pošta a v této souvislosti byl zřízen v Černovicích i první poštovní úřad. Datum vzniku této pošty, ani její lokalizace, někde ve Starých Černovicích nejsou dosud známy. V té době Černovice ještě nebyly součástí města Brna, ale součástí území obklopující prstencem město Brno s názvem Brünn – Land. Černovice byly převážně německé, a jen kolem 1. brněnské strojírny, jež vznikla severně od Olomoucké ulice byly postupně budovány domky českých dělníků. Proto až do první světové války byla nejrozšířenějším jazykem němčina.

Pohlednice z roku 1915

Na pohlednici z roku 1915 je doloženo vzácné razítko tehdejšího černovického poštovního úřadu ze Starých Černovic. Pro ty, kteří snad již dnes nečtou švabachem, jen na vysvětlenou, že slečna Mitzi Saida ( což bylo ve Starých Černovicích nejrozšířenější příjmení) píše své přítelkyni Fani Kaiser na Brněnské (dnes Charbulově)ulici č. 91 vánoční přání. Číslování domů se ale od té doby změnilo, takže nejde o dnešní dům č. 91.

Razítko má německý a český tzv. domecil (sídlo poštovního úřadu), přičemž český text je skryt na 5 halířové známce  Františka Josefa. Tato známka byla vydána k 60. výročí panování uvedeného panovníka, jako součást rozsáhlejší série. Pohlednice byla podána na poštu ve Starých Černovicích dne 8.12.1915. Rozsah činnosti tehdejšího černovického poštovního úřadu byl totožný s katastrem obce.

Po první světové válce, v květnu 1919 se Černovice staly součástí Brna. Počet českých obyvatel prudce vzrůstal, Nové Černovice zaznamenaly stavební boom a tak se poštovní úřad přestěhoval do Nových Černovic, do ulice Vítězslavy Kaprálové č. 15 a v rámci Brna byl označen jako poštovní úřad Brno 18, kteréžto označení má zdejší místní poštovní úřad dodnes. Postupně, kdy se zástavba rozšiřovala podél Olomoucké ulice, prostor na tehdy zvaném Slatinském kopci spadal z důvodu  lepší dostupnosti do kompetence poštovního úřadu Brno 27, který byl dislokován ve Slatině. Tím začal být tento prostor považován za součást Slatiny a o něco později, když vzniklo ve dvacátých letech v katastru Černovic zprvu civilní a později vojenské letiště, tak se hovorově ( ale nesprávně)  začalo říkalo „ letiště ve Slatině“. Tehdy do katastru Černovic spadaly i Černovičky, nouzová kolonie vybudovaná v prostoru někdejšího pískoviště. Při otevření odbavovací haly brněnského (černovického) letiště zde byla zřízena pobočka pošty Brno 2, kdy poštovní zásilky byly převáženy na nádržní poštu a odtud vypravovány.

Tato pobočka  byla nejvíce využívána v době okupace, kdy na letišti byly dislokovány různé jednotky německé luftwaffe, které používaly vlastní poštovní razítka. Známý je například pohled ze 7.6.1942 německého vojáka od letecké zpravodajské jednotky, nebo pohled jiného německého vojáka od německé výcvikové  letecké jednotky č. 10. Na černovickém letišti byla po určitou dobu dislokována německá vojenská letecká škola.  Jak je zřejmé, byly tyto pohledy osvobozeny od poštovného.

Naštěstí období německé okupace trvalo jen 6 let a osvobození obce 25.4.1945  je dokumentováno tehdy oblíbeným, tzv. evolučním přetiskem. Po osvobození se černovická pošta přesunula na třetí místo a to na roh Štolcovy  a Olomoucké ulice, kde setrvala až do poloviny 80. let. V souvislosti s rozšiřováním výpadové komunikace na Olomoucké ulici byl objekt někdejší pošty stržen a byl přemístěn na své čtvrté místo a to do novostavby v ulici Spáčilové, kde sídlí dodnes. Při příležitosti 700. letého výročí první písemné zmínky o Černovicích, několik místních zájemců si nechalo vytisknout k běžně používaným známkám tzv. přítisk, který dokumentuje tuto významnou událost. Na několika málo poštovních materiálech, jsou tak dokumentovány různé významné i méně významné události z historie naší obce.

autor: Petr Kopecký

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

on