Odpověď na žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí dle z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu