Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999Sb.