Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím