Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o počtu havarijních stavů, odstraňovaných v BD svěřených MČ Brno-Černovice v období let 2018-2022