Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č . 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím