Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999Sb.,o svobodném přístupu k informacím