Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím