Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – seznam adres bytových domů, v nichž MČ pronajímá obecní byty