odpověď na žádost o informaci – pronájem stavby č.p. 1196, náklady na údržbu