odpověď na žádost o informaci dle z. 106/1999 Sb. – Domistav CZ a.s a Domistav HK s.r.o.