Doprovodná informace k žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručené dne 11.03.2020