Cenové mapy ČR s.r.o. Praha – BD Slámova 17, BD Mírová 10