Oznámení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Černovice pro volební období 2022–2026

V souladu s ustanoveními § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice na svém zasedání konaném dne 28. 4. 2022 počet členů Zastupitelstva městské části Brno-Černovice pro volební období 2022–2026 na 21 (dvacet jedna).

http://www.brno-cernovice.cz/wp-content/uploads/2022/05/Stanoveni-potrebneho-poctu-podpisu-na-peticich-a-oznameni-poctu-clenu-zastupitelstva-pro-vol.obd_.-2022-2026.pdf