Oprava MŠ Kneslova

Na přelomu září a října začala nutná oprava statiky objektu mateřské školy Kneslova. Objekt začal vlivem nesouměrného sedání praskat a bylo třeba přistoupit k projektu a výběru zhotovitele k zajištění bezpečnosti budovy. Brněnská stavební firma provádí zpevnění základů budovy technologií mikropilot, která se ale neobejde bez venkovních zemních prací pro přístup k základům a provedení železobetonové převázky. Soustavou mikropilot budou zesíleny i vnitřní nosné stěny. Aktuálně byly dokončeny vrtné práce mikropilotáže po obvodu budovy. Po stabilizaci objektu zesílením základů budou opraveny trhliny v nosném zdivu a zrekonstruovány venkovní plochy včetně výměny bočního schodiště (staré bylo nutno pro provedení prací odstranit), okapových chodníků, úpravy zeleně a oprav zdiva ve vnitřních prostorách. Stavební práce jsou naplánovány na nejkratší možnou dobu, aby se děti mohly vrátit ze současných provizorních prostor do vlastního objektu co nejdříve.