O Černovicích

Brno – Černovice je městská část statutárního města Brna. Dnešní správní území o rozloze 629,41 ha se rozkládá na levém břehu řeky Svitavy a žije zde přibližně 7.500 obyvatel. Skládá se z menších Starých a větších Nových Černovic.

Nové Černovice mají městský charakter s převážně obytnými domy, postavenými za první republiky. Staré Černovice mají spíš vesnický charakter. Původně zemědělsky zaměřené Černovice se ve svých okrajových částech mění v průmyslovou čtvrť. Již před rokem 1989 zde byl vybudován textilní kombinát Nová Mosilana a v současné době je průmysl budován v oblasti nazvané Černovické terasy, na bývalém černovickém letišti.

Městská část Brno-Černovice ještě jako samostatná obec vznikla před více než 700 lety. V roce 1645 při obléhání Brna švédskými vojsky byla obec značně poškozena. Severně od starých Černovic byla v letech 1861 až 1863 vybudována zemská psychiatrická léčebna s osově komponovanými renesančními objekty, ležící v „zelené“ části této čtvrti. Od 70. let 19. století vznikala zástavba Nových Černovic, která byla dotvořena během období První republiky. Ve třicátých letech vznikla na východě tehdejšího černovického katastru nouzová dělnická kolonie Černovičky, náležející od roku 1969 ke katastru sousední Slatiny. Roku 1959 začalo na východním okraji Nových Černovic v prostoru dnešní Kneslovy a Krausovy ulice vznikat vůbec první brněnské panelové sídliště.