Mobilní svoz odpadu

Naše městská část v letošním roce ve spolupráci s Odborem životního prostředí MMB zavádí mobilní svoz zahradního odpadu. Tento systém plnohodnotně nahrazuje pálení a umožňuje další využití bioodpadu, který končí v černovické kompostárně. Občané mohou svůj zahradní odpad vysypávat ve stanoveném termínu a čase do projíždějícího kontejneru na předem určených stanovištích. Dnem svozu je sobota. Odváží se veškerý zahradní odpad bez ohledu na to, zda je suchý či vlhký (tráva, listí, rostlinné zbytky, ořezy ze stromů apod.). Je žádoucí co nejvíce zmenšit objem odpadu např. zkrácením větví, svázáním do otýpek, napytlováním apod. Z nádoby, pytle či trávnice je následně zapotřebí odpad do kontejneru vysypat, neodkládá se celý pytel. Budete-li potřebovat s vysypáním do kontejneru pomoci, bude připraven řidič. Časy na stanovištích jsou orientační. Počítejte s možností zpoždění, které může nastat v případě, že se jedná o větší objem práce na některém stanovišti nebo nutnosti výměny plného kontejneru. Děkujeme, že nezamořujete své okolí kouřem z pálení odpadu. Prosíme, nezakládejte černé skládky odložením odpadu na místo svozu dříve než v určený čas. V případě potřeby nás kontaktujte.

Termíny svozů v roce 2020 jsou: 7. a 21. listopadu.