Koronavirus: informace pro občany

aktualizace: 23. 3. 2020, 15:50

Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky Vláda ČR ve čtvrtek 12. března ve 14.00 hodin vyhlásila nouzový stav na dobu 30 dnů, jehož součástí je řada opatření. Od 16. 3. 2020 byla vyhlášena karanténa s omezením pohybu obyvatel v ČR. Od 19. 3. 2020 platí povinnost používat venku pokrývku nosu a úst.

Opatření přijatá v MČ Brno-Černovice (průběžně aktualizujeme)

Základní kontakty

Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc: potrebujipomoc@cernovice.brno.cz
Pokud nabízíte pomoc: dobrovolnici@cernovice.brno.cz
Leták s aktuálními opatřeními MČ ve formátu pdf

Leták s aktuálními opatřeními MČ ve formátu jpg

Provoz úřadu

Vzhledem k aktuální situaci a vyhlášení karantény v rámci České republiky jsou na ÚMČ Brno-Černovice od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání zrušeny úřední hodiny pro veřejnost.
Provoz podatelny je zajištěn v tomto režimu:
PO 8.00 –11.00 hod.
ST 12.00 –15.00 hod.

Podatelna ÚMČ bude sloužit POUZE k podání písemných zásilek, další podání lze činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. V provozu zůstanou veškeré standardní telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště úřadu.
Ostatní služby (ověřování, Czech point) jsou dočasně ZRUŠENY. Žádáme občany, aby veškeré své záležitosti vyřizovali telefonickým či emailovým způsobem.

Obecní byty

 • Veškerá komunikace s pracovníky bytového odboru bude probíhat pouze elektronickou, telefonickou či písemnou formou. Kontakty jsou na https://www.brno-cernovice.cz/, popřípadě na nástěnkách v bytových domech.
 • Platby nájemného budou přijímány pouze složenkou na poště, inkasem, převody přes banky a internetové bankovnictví. Číslo účtu 6873580267/0100 + VS dle evidenčního listu bytu.
 • V případě, že nájemník nemá možnost platbu za nájem zaslat elektronicky, bude mu na požádání zaslána na adresu bytu poštovní poukázka, kterou lze uhradit na poště.
 • Pokud bude mít nájemník problém s platbou nájemného, je možné, po domluvě, odložit či rozložit platby nájemného formou splátkového kalendáře.
 • Veškeré práce v bytech a bytových domech jsou omezeny na havárie.
 • V případě provádění havarijních oprav v bytech nájemníků bude požadován dotaz na karanténu či nemoc v rodině.
 • Vyklízení společných prostor, uvolněných bytů a dalších prostor v domech je pozastaveno.
 • Pozastaveno je proplácení příspěvků na zařizovací předměty, spotřebiče, kuchyňské linky a vestavné skříně.
 • Veškeré schůze společenství vlastníků jsou do odvolání zrušeny. Případné nutné hlasování bude provedeno per rollam.

Nebytové prostory

Rada městské části rozhodla o posunutí splatnosti nájemného do konce června. Individuální žádosti o slevy z nájmů budou posuzovány po skončení současného stavu.

Výdej roušek

Jednorázový výdej látkových roušek, které pro vás šijí dobrovolníci.
Výdej látkových roušek pro obyvatele od 23. 3. 2020 do 31. 3. 2020, vždy od pondělí do pátku:
• dopoledne od 9.00 do 10.00 hod.
• odpoledne od 14.00 do 15.00 hod.,
od 1. do 3. dubna:
• dopoledne od 9.00 do 10.00 hod.
v přízemí ÚMČ vedle podatelny včetně informací, jak se o roušku starat.
Pokud si nemůžete vyzvednout roušku osobně nebo víte o někom, kdo roušku potřebuje, ale nemůže si pro ni přijít, napište na email potrebujipomot@cernovice.brno.cz a dle domluvy roušku doručíme.

Mateřské školy

Mateřské školy jsou od úterý 17. 3. uzavřeny. Připravujeme zřízení menších dětských skupin s hlídáním.

Blokové čištění

Blokové čištění bude provedeno v plánovaném rozsahu. V současné situaci je třeba ještě více dbát i na čistotu prostředí a eliminaci prachu.
Vzhledem k vyhlášené karanténě nebudou zaparkované vozy těch, kteří nemohli odjet, nadzvedávány a majitelé pokutováni.
Žádáme ovšem všechny o maximální solidaritu a spolupráci a odparkování vozů v případě, že to můžete učinit.

Jídelna Sociálního domu

S platností od pondělí 16. 3. 2020 bude jídlo vydáváno mimo provozovnu pouze do jídlonosičů do 12:00, nebude možná konzumace v místě.

Senior klub

Veškeré aktivity Senior klubu jsou pozastaveny. Pracovnice Senior klubu je i nadále k dispozici na telefonu či emailu.

Dobrovolníci

Dáváme dohromady skupinu doborovolníků (hlídání, roznáška obědů, šití roušek)? Registrovat se můžete zde nebo napsat na dobrovolnici@cernovice.brno.cz.

Provoz pošty

Aktuální informace o provozu pošty:

 • Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky se zavřou nejpozději v 16 hodin.
 • Od soboty 21. března 2020 do odvolání se ruší víkendový provoz všech poboček.
 • Pobočky České pošty budou od 8.00 do 10.00 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let, držitele průkazu ZTP/P starší 50 let včetně jejich doprovodu a osoby pracující v pečovatelských službách, od 10.00 do 16.00 pro ostatní klienty. Žádáme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí krizového štábu České pošty.
 • Česká pošta zahájila bezkontaktní doručování zásilek, což znamená, že veškeré doporučené zásilky a obyčejné listovní zásilky, které se nevejdou do schránky adresáta, budou uloženy po maximální úložní dobu (pokud to odesilatel nevyloučil) na ukládacích poštách. Ukládací doba bude zpravidla 30 dní.
 • Důchody a balíkové zásilky se doručovat budou tak, aby byla zajištěna maximální ochrana zdraví jak našich zaměstnanců, tak jednotlivých adresátů. Poukázky budou vhazovány do schránek. Ve výjimečných případech, kdy není adresát schopen se na pobočku dostavit (týká se seniorů nebo hendikepovaných občanů), doručíme na žádost jak poukázku s penězi, tak doporučenou zásilku.
 • Prosíme občany, aby na poštu chodili opravdu jen v nutných případech a aby používali roušky a ideálně i rukavice.

Důchody

Nejbližším výplatním dnem pro důchody je čtvrtek 2. dubna. Česká pošta vyplácet důchody standardním způsobem, jaký si důchodce zvolil a na který je zvyklý. Tedy buď doručením na adresu, nebo uložením na pobočce.Nicméně v rámci zajištění maximální ochrany zdraví seniorů Česká pošta opětovně upozorňuje na možnost, že pokud je důchod vyplácen na poště, může si důchodce zavolat na svoji pobočku, kde si domluví změnu formy výplaty důchodu. Tzn., že pokud oznámí tuto změnu nejpozději den před výplatním dnem, důchod mu bude ve výplatní den řádně doručen na domluvenou adresu. Dohoda na konkrétním termínu doručení může být i kdykoliv po příslušném výplatním dnu.
Změnu formy výplaty pak může důchodce oznámit i prostřednictvím formuláře s plnou mocí. Pokud tedy důchodce nepotřebuje, nemusí pobočku České pošty vůbec navštěvovat.
V opačném případě je doporučeno seniorům navštívit pobočky České pošty v ranním čase. Hodiny vyhrazené pouze pro důchodce jsou na každé poště od otevření do deváté hodiny dopoledne. V tuto dobu nemají na pobočku přístup lidé mladší 65 let.
Česká pošta akceptuje pro výplatu důchodu i plnou moc vyplněnou na příslušném formuláři. Tu je potřeba přinést na pobočku vyplněnou a podepsanou. Držiteli plné moci bude po jejím předložení a po prokázání se občanským průkazem vyplacen důchod pro zmocnitele.
Formuláře ke stažení jsou zde: https://www.ceskaposta.cz/-/moznosti-vyplaty-duchodu

Pobočka Knihovny Jiřího Mahena

Pobočka knihovny je na základě nařízení Vlády ČR uzavřena.

Pálení klestí

S ohledem na vyhlášený nouzový stav a karanténu na území celé České republiky důrazně doporučujeme všem občanům, aby spalování suchých rostlinných materiálů na svých zahradách odložili na pozdější dobu. Případná zhoršená kvalita ovzduší, kterou z velké části způsobuje právě spalování rostlinných materiálů na otevřených ohništích, znemožňuje větrání a u citlivějších osob a osob s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí může způsobit potíže s dýcháním.Žádáme proto všechny občany o ohleduplnost. Děkujeme!

Poplatek za psy

Pozdější zaplacení poplatku za rok 2020 bude bez sankce.
Dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna musí být poplatek za psa uhrazen do 31. března. Vzhledem k uzavření úřadu a dalším opatřením, která se týkají koronavirové nákazy, je možné zaplatit poplatek do 30. června bez jakékoli sankce za prodlení.
Pro městskou část Brno-Černovice platí sazba 1 500 Kč za prvního psa a 2 250 Kč za každého dalšího psa chovaného v bytovém domě, pro psa chovaného v rodinném domě platí sazba 1 000 a 1 500 Kč za každého dalšího psa. Pro držitele starší 65 let je sazba 200 korun za prvního a 300 korun za každého dalšího psa.
Prosíme, abyste nenavštěvovali úřad osobně a upřednostnili platbu na účet. Pokud máte ve svém okolí seniory, kteří by potřebovali s bezhotovostní platbou poradit, pomozte jim. Číslo účtu pro zaplacení poplatku za psa je 19-16120621/0100. Při bezhotovostní platbě na účet je nezbytné uvést variabilní symbol, který Vám byl přidělen. Pokud svůj variabilní symbol neznáte, kontaktujte paní Růžičkovou – tel.: 548 129 813, e-mail: ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz.

Areál Psychiatrické nemocnice Brno

Ředitel Psychiatrické nemocnice Brno rozhodl s platností od 9.3. 2020 o zákazu návštěv v této nemocnici. Zároveň ředitel nedoporučuje veřejnosti vstupovat do areálu PN Brno.

Akce městské části

Akce městské části jsou do odvolání zrušeny.

Otevírací doba obchodů

Potraviny

Potraviny v psychiatrické nemocnici – do odvolání zavřeno, chlebíčky a zákusky 603 831 482
Obchod na rohu Charbulova a Vít. Kaprálové – 9-19 i o víkendu
Obchod na dolním sídlišti – 7-18, sobota 7-11, neděle zavřeno
Obchod na Olomoucké – 8-18
Obchod na krukovém objezdu – 8-19
Mini market Charbulova 32 – 8-20 i o víkendu
Brněnka Štolcova – 6-12
Albert 7-20, v době od 08:00 do 10:00 pro seniory nad 65 let
Tamda Foods Brno (vietnamská tržnice Vinamo) Po – Pá: 10:00 – 20:00, So – Ne: 09:00 – 20:00, v době od 08:00 do 10:00 pro seniory nad 65 let
Zdravá výživa Harmonie – 9-17

Lékárny

Lékárna v psychiatrické nemocnici – 7.00- 16:30
Lékárna u pošty – po, út, čt: 8:30-12:30, 13:00-16:00, st+pá: 8:30-12:30

Další

vinotéka u Alberta 10-20, neděle 14-19
Queen cake Jiránkova – jen objednávky 737 872 731

Další informace

Informační linka města Brna pro seniory: 800 140 800 – možnost zajištění nákupů a další pomoci
Více informací na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.
Více informací na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (např. nárok na ošetřovné kvůli zrušené výuce).
Více informací na webu Krajské hygienické stanice Brno.
Více informací na webu Jihomoravského kraje.
Více informací na webu Vlády ČR.
Více informací na webu města Brna.
Protože se situace stále mění, sledujte také sdělovací prostředky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

on