Klubovna MČ

Klubovna městské části je zřízena ve dvorním traktu domu Charbulova 38 (proti knihovně). Klubovna zahrnuje společenskou místnost, kancelář, sociální zázemí a kotelnu o celkové výměře 50,95 m2. Klubovnu je možné využívat pro volnočasové a zájmové aktivity dětí a dospělých. Stejně tak je možné ji využít i na komerční akce.

Žádost o pronájem:

Provozní řád:

Ceník pronájmu:

Nekomerční pronájem:

  • v době od 8:00 do 19:00 50 Kč/hodina (včetně DPH)
  • v době od 19:00 do 22:00 100 Kč/hodina (včetně DPH)
  • dlouhodobý pronájem delší než 48 hodin: 600 Kč/den

Komerční pronájem

250 Kč/hod
dlouhodobý pronájem delší než 48 hodin: 2450 Kč/den
za komerční pronájem se považují akce, kde se platí vstupné v komerční výši, soukromé pronájmy, které nemají význam pro společenský život MČ Brno-Černovice, nebo prodej zboží a služeb

Kontakt: Milena Nikodemová, tel.: 548 129 864, email: nikodemova.milena@cernovice.brno.cz