Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat v evidenci zemědělského podnikatele.

Formulář:

 • Žádost o zápis fyzické osoby do evidence zemědělského podnikatele
 • Žádost o zápis právnické osoby do evidence zemědělského podnikatele
 • Podrobný popis

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele fyzických osob: – dosažení věku 18 let – způsobilost k právním úkonům – trvalý pobyt na území ČR ( nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu Evropské unie ) – znalost jazyka českého ( nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu Evropské unie ) právnická osoba
  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Zápis zemědělského podnikatele do evidence – 1000 Kč Poplatek se hradí v hotovosti u příslušného úřadu.
  Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
  Jaké jsou související předpisy?
  Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č.413/2005 Sb
  Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  V souladu s ustanovením § 5 zák. č.252/1997 Sb., o zemědělství lze uložit pokutu za porušení povinností stanovených zákonem. Pokuty ukládá ministerstvo zemědělství, obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

  Kontaktní osoba

   Iveta Růžičková (Odbor finanční a vnitřních věcí)

  • 548 129 813