Žádost o pronájem bytu

Žádost o pronájem bytu lze podat z různých důvodu.

Formulář:

 • Žádost o pronájem bytu
 • Přihláška - žádost o přidělení bytu
 • Prodloužení-žádosti-o-pronájem-bytu
 • Přihláška žádost o přidělení bytu zatíženého pohledávkou
 • Podrobný popis

  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žádost o obecní byt si může podat kterýkoliv zletilý občan žijící na území ČR, nesmí vlastnit on ani jeho manželka bytový či rodinný dům, byt anebo není nájemcem bytu na dobu neurčitou. Žádost může podat i ten, kdo je nájemcem obecního bytu , který je vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele (manžel/ky, nezletilých dětí) nevyhovující a nabídne jeho uvolnění. Dále si může požádat o obecní byt občan, který pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců.
  Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Žádosti projednává Bytová komise. Komise postupuje v souladu s Pravidly pronájmu bytů a Schválenými kritérii pro výběr žadatelů o byt v Brně-Černovicích.
  Podle kterého právního předpisu se postupuje  

  Kontaktní osoba

  Ing. Markéta Miškářová (Bytový odbor)

  • 548 129 847, 602 565 075