Výměna bytu

Souhlas k dohodě o výměně bytu vydává v domě svěřeném městské části Brno-Černovice – pronajímatel, městská část Brno–Černovice.

Formulář:

 • Formulář - výměna bytů
 • Sdělované informace k dohodě
 • Podrobný popis

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Ve smyslu § 1895 a násl. z.č.89/2012 Sb., OZ v platném znění se nájemci mohou dohodnout o výměně bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu.
  Jaké doklady je nutné mít s sebou K Dohodě o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu je nutno předložit: – písemnou dohodu o výměně bytu s úředně ověřenými podpisy účastníků výměny – směnitelé – ověřené podpisy na dohodě o výměně bytů – jestliže směnitel je ženatý – vdaná, vzniká společný nájem obou manželů a dohodu musí podepsat oba manželé – kopie nájemních smluv – kopie evidenčních listů (ne starší tří měsíců) – potvrzení správce domu, že není dluh na nájemném a službách

  Kontaktní osoba

  Ing. Markéta Miškářová (Bytový odbor)

  • 548 129 847