Vítání občánků

MČ Brno-Černovice vítá nově narozené děti mezi občany naší městské části. Slavnostní přivítání probíhá ve venkovních prostorách Lesoparku ve Starých Černovicích. Rodiče mohou přihlásit děti ve věku od 6 týdnů po narození do 1 roku, s trvalým pobytem na území MČ Brno-Černovice. Na podatelnu úřadu je potřeba odevzdat vyplněnou přihlášku s kopií rodného listu miminka. Přihlášku naleznete na našich webových stránkách nebo ji obdržíte na podatelně úřadu. O konání akce budete následně informováni na vámi uvedený kontakt.

Formulář:

  • Přihláška - Projevení zájmu o akci Vítání občánků a Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Kontaktní osoba

    Mgr. Dagmar Soušková (Odbor sociálních věcí a školství)

    • 548 129 836