Užívání veřejného prostranství

Tato situace řeší zábor veřejného prostranství a to jak čistý zábor, tak zábor za účelem umístění reklamních zařízení. Situaci upravuje zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná vyhláška města Brna č. 30/2020 o místních poplatcích v platném znění.

Formulář:

 • Oznámení o užívání veřejného prostrantsví_word
 • Oznámení o užívání veřejného prostrantsví_pdf
 • Oznámení o užívání veřejného prostranství za účelem umístění reklamního zařízení_word
 • Oznámení o užívání veřejného prostranství za účelem umístění reklamního zařízení_pdf
 • Podrobný popis

  Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Obecně závazná vyhláška města Brna č. 20/2021 o místních poplatcích v platném znění, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění

  Kontaktní osoba

   Iveta Růžičková (Odbor finanční a vnitřních věcí)

  • 548 129 813