Přechod nájmu

Žadatel žádá MČ Brno-Černovice, aby vzala na vědomí, že pokračuje v užívání bytu po dosavadním uživateli a to buď v souvislosti s úmrtím dosavadního uživatel nebo proto, že dosavadní uživatel opustil trvale společnou domácnost.

Formulář:

 • Oznámení o přechodu nájmu bytu
 • Oznámení o změně užívání bytu v důsledku smrti nájemce
 • Žádost o vyslovení souhlasu s přechodem nájmu bytu
 • Podrobný popis

  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Právní nástupce dosavadního uživatele Jeden z dosavadních uživatelů v případě, že druhý natrvalo opustí společnou domácnost Jaké doklady je nutné mít s sebou?

  • vyplněná a žadatelem podepsaná žádost o přechod nájmu
  • vyjádření vlastníka domu
  • v případě a) úmrtní list původního nájemce
  • v případě b) čestné prohlášení původního nájemce o trvalém odstěhování s uvedením data, kdy se trvale odstěhoval (podpis musí být ověřen matrikou nebo notářem)
  • občanský průkaz žadatele
  Jaké jsou lhůty pro vyřízení? Nejsou stanoveny. Žádost se vyřizuje po projednání v bytové komisi a v Radě MČ Brno-Černovice. Podle kterého právního předpisu se postupuje § 2279 až § 2284 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  Kontaktní osoba

  Ing. Markéta Miškářová (Bytový odbor)

  • 548 129 847, 602 565 075