Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou

Legalizace a vidimace (ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou)

Podrobný popis

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Platný úřední průkaz totožnosti (OP, cestovní pas, průkazy obsah povolení k pobytu pro cizince)
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek se platí v hotovosti: – 30,- Kč za ověřování pravosti podpisu – 30,- Kč za ověření každé započaté stránky
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Na počkání, v případě více žádostí dle domluvy
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování

Kontaktní osoba

 Zdeňka Smejkalová (Odbor finanční a vnitřních věcí)

  • 548 129 811