Revitalizace veřejného prostranství sídliště Turgeněvova – dotazník

V pondělí 16. listopadu proběhla online prezentace návrhu úprav horního vnitrobloku sídliště Turgeněvova, kterou můžete shlédnout na www.youtube.com/brnocernovice. Základem návrhu je zmenšení velkého sportovního hřiště zhruba na polovinu. Vznikne tak prostor pro sport, který svými rozměry bude dostatečný pro místní děti a mládež. Otázkou je volba povrchu – umělý povrch je měkký a pohodlný, na druhé straně přírodní (například štěrkový trávník) lépe vsakuje vodu a v zimě se méně zahřívá. 

Druhá část vnitrobloku se promění v parčík, odstraní se oplocení a ošetří stromy, které do něj zarůstají. 

Počítá se také se zrušením asfaltové cesty v jižní části vnitrobloku, spojující vchody Turgeněvova 16 a 26. Díky tomu bude možné využít přirozeného sklonu terénu a vytvořit pozvolnější a přístupnější propojení se spodním vnitroblokem. 

Obyvatelé sídliště Turgeněvova najdou ve schránce spolu s Černovinami dotazník týkající se vnitrobloku i spokojenosti se životem na sídlišti. Dotazník je možné vyplnit online nebo najít ke stažení na webových stránkách www.brno-cernovice.cz/projekty. Odevzdat ho lze do sběrného boxu v prodejně Albert, Cornovova 3, nebo do schránky ÚMČ na adrese Bolzanova 1, případně zaslat e-mailem na adresu: sekretarka@cernovice.brno.cz do 8. 1. 2021. Deset vylosovaných získá drobnou odměnu. Na základě došlých podnětů bude v roce 2021 pokračovat příprava projektu.