Dotační program v oblasti kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit

Cílem dotace je podpora aktivit v následujících dotačních oblastech:

  • Kultura (divadlo, hudba, tanec, film, výtvarné umění, folklor, mezioborové festivaly a akce)
  • Vzdělávací, a volnočasové aktivity (školství, knihovnictví, besedy, přednášky, kroužky)