Dotace na projekty v oblasti životního prostředí

Cílem dotace je podpora aktivit v následujících dotačních oblastech:
– Životní prostředí (např. péče o životní prostředí, myslivost, zvyšování informovanosti v oblasti ekologie a životního prostředí, výsadba,…).