ZŠ Štolcova

V roce 1910 byla vystavěna nová budova školní v ulici Rosegerově (později Školní, dnes Štolcově), uprostřed Nových Černovic. Stavbu realizoval stavitel Karel Sposta. Škola byla slavnostně vysvěcena 5. 12. 1909. Slavnosti se zúčastnil i náměstek brněnského starosty Rohrer, černovický starosta Saida, zástupce hejtmana Jelinek. K hostům promluvil farář z Křenové Kölbl a slavnostní píseň k tomuto dni složil učitel Szegeda. Ten také složil i slavnostní prolog, který přednesla učitelka Wilhelmina Holoubková. Škola byla postavena k 60. výročí vlády císaře. Školu postavil stavitel Karl Sposta pod dozorem stavebního inženýra Dworzaka. Byl vytvořen i upomínkový list na tuto slavnost.

Po vyhlášení čsl. republiky začínají řídit záležitosti Češi. Dne 17. 11. 1918 byla zvolena komise pro obec černovickou: českých členů 16, německých 8; komisařem byl zvolen František Knecht, resident zemského úřadu. Tato komise přebírá 21. 11. 1918 z rukou německých obecní úřad a obecní kancelář překládá ze St. Černovic do N. Černovic, úřední řeč je česká. Dne 1. 12. 1918 se zřizuje se též česká místní školní rada.

Při společné schůzi české a německé školní rady sjednáno, že dne 15. února 1919 budou převedeni žáci z budovy německé obecné školy v N. Černovicích (bylo jich v tu dobu asi 50 žáků) do budovy německé školy ve St. Černovicích a tím dnem se postupuje budova v N. Černovicích české obecní škole. Dne 18. února 1919 tak do ní byli převedeni žáci z místností matiční školy v průvodu učitelů.