Sportovní areál NaVrchu

Tenisové a nohejbalové kurty s možností občerstvení, v zimě provoz kluziště

Kontakt