Nová Mosilana

Nová Mosilana je posledním dědicem kdysi slavné textilní historie města Brna. Až do skončení druhé světové války byla vlnařská výroba realizována v Brně v menších soukromých firmách – např. fa Brünner Kamgarn-Spinnerei, zvaná Kemka, Essler, bratři Kleinové, Weiss, Hecht, Neimark, Kohn a v mnoha dalších. Po skončení druhé světové války dochází na základě vyhlášky Ministerstva průmyslu ke spojení soukromých firem a nově vzniklá firma byla zapsána 18. 10. 1946 do obchodního rejstříku jako národní podnik Moravsko-slezské vlnařské závody.

Během doby komunismu dochází administrativním aktem k rozdělení n. p. Moravsko-slezské vlnařské závody na pět samostatných subjektů, jedním z nich byl i národní podnik Mosilana. Tento název nese podnik až do 31. 12. 1988 a od 1. 1. 1989 se mění na státní podnik Mosilana Brno, který je universálním právním nástupcem bývalého národního podniku.

Areál v Charbulově ulici měl být součástí většího textilního komplexu podle projektu
arch. Zdeňka Plesníka. První část kombinátu byla uvedena do provozu v říjnu 1987. Firma je dnes vlastnictví italské společnosti Marzotto a vyváží tkaninu do celého světa.