Kino Avia

Budova kina Avia od Josefa Kranze ve Štolcově ulici (kdysi Školní) měla být původně součástí většího sokolského areálu s tělocvičnou a kulturním centrem, který však nakonec nebyl realizován. Postavena byla pouze část plánovaného komplexu, která obsahovala kino, byt správce, sportovní zázemí a venkovní hřiště. Myšlenka vybudování kina byla vedena snahou získat finanční prostředky na zbývající části projektu celého areálu. Žádost o udělení licence podala jednota 22. srpna 1921. Žádost byla několikrát zamítnuta a teprve v r.1926 kladně vyřízena.

V prosinci 1928 byla vypsána užší soutěž na práce zednické, betonářské i venkovní. Hrubá stavba byla zadána F. Zukalovi. Ten zahájil práce 23. května 1929 a s hrubou stavbou byl hotov 6. srpna téhož roku. Úvěr ve výši 450 tisíc Kč poskytla Hypoteční banka. Promítací přístroje byly zakoupeny u firmy Radiometer. Stavební komise řešila během stavby i po jejím ukončení řadu problémů: navrhla zlepšení akustiky sálu, rozhodla o systému topení, posuzovala bezpečnost schodiště. Kino bylo pojmenováno Avia podle nedalekého letiště nad Černovicemi.

Provoz byl zahájen 7. prosince 1929 slavnostním představením „Kavkaz v plamenech“ a brzy potom se konalo první dětské představení „Perníková chaloupka“. Duší veškeré činnosti spojené s kinem byl O.Šamánek. Ten však náhle zemřel, a to v době, kdy se provoz kina dostával do krize. První rok byl ukončen se ztrátou, což bylo způsobeno hlavně celkovou hospodářskou krizí ve státě.

Sál kina sloužil i akcím jednoty. Konaly se zde valné hromady, tělovýchovné akademie, slavnostní shromáždění ke státním svátkům, veřejná cvičení, na nichž se předváděly sletové skladby. Také různé české spolky a školy si sál kina vypůjčovaly k různým slavnostním produkcím.

Po únoru 1948 bylo kino znárodněno a přejmenováno na „Slovan“. Po listopadu 1989 nebylo kino přes složitá jednání s městskou správou kin vráceno. Dnes slouží jako sportovní zařízení.

Z architektonického hlediska je stavba charakterizována nízkým uličním průčelím stejně jako u Kranzovy kavárny Era graficky členěno elementárními tvary různých typů otvorů. Tvoří jej prosklený ustupující hlavní vchod nalevo, jehož zaoblená stěna se opakuje v oblé hmotě převýšeného schodiště pro promítače vpravo. Úzká linie oken v přízemí se projevuje i v prvním patře, kterému však dominuje pásové okno sjednocující navenek různorodý vnitřní provoz. Důležitým výtvarným prvkem byl výrazný nápis KINO AVIA nad vchodem. Ze vstupní haly se šatnami byl přístupný kinosál a také schodiště do prvního patra, které vedlo k divácké galerii. V patře se nacházela i kancelář, další šatna a byt správce umístěný v zadní části parcely.


Kontakt

  • Štolcova 6, Brno