Co nového v sadě Turgeněvova?

Ve čtvrtek 25. června proběhla první komentovaná prohlídka Sadu Turgeňka. Sešlo se tam přes třicet účastníků a pozvání přijal i autor projektu Ing. Vilém Řiháček. Přítomné sadem provázel Ing.Vilém Jurek ze Spolku pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Rezekvítek, který sad na jaře vysazoval. Poutavě povyprávěl povysazených odrůdách či budoucím přírodě blízkém hospodaření v sadu. To sebou nese i dočasné rozšíření nežádoucích jednoletých plevelů, které postupně nahradí louka plná květin. Odborníci
zatím v sadu záměrně nechávají vyšší vegetaci, aby udržovala vlhkost. K dobré atmosféře prohlídky sadu přispěly i domácí dobroty od místních dobrovolníků a možnost prohlédnout si výukové materiály, které nabízí na svých stránkách Rezekvítek.
„Plochu chceme mít co nejvíce extenzivní – bez zbytečné chemie, mnohonásobných zálivek a častého sečení. První seč jsme dělali začátkem června, pak před exkurzí a další je plánovaná na září. Pravidelně provádíme zálivku. Průběžně budeme likvidovat invazní rostliny. Z ovocných stromů nepřežila jedna oskeruše, kterou
vyměníme v rámci podzimních výsadeb. Ostatní stromy a keře se drží,“ popsal průběh péče o sad Ing. Vilém Jurek z Rezekvítku.

Nově byla do sadu nainstalována nádrž na vodu, aby zálivku mohli provádět i dobrovolníci ze sídliště. Na konci října či v průběhu listopadu proběhne ještě výsadba malých lesnických sazenic ve spolupráci s černovickými základními školami. Ve středu 16. září od 16.30 do 18.00 se můžete zapojit do pletí výsadbových míst.