Černoviny

Černoviny jsou oficiálním zpravodajem, který vydává Městská část Brno-Černovice. Vycházejí 10x ročně v nákladu 4000 výtisků a jsou zdarma distribuovány do všech schránek v Černovicích.

Zásady a pravidla pro vydávání Černovin:

Stáhnout

Příspěvky a dotazy:

cernoviny@cernovice.brno.cz

Inzerce:

Plošná inzerce - v případě zájmu o plošnou inzerci kontaktujte prosím správce inzerce: Tomáš Psota,
email: inzerce@zpravodajebrno.cz, tel.: 774 458 060

Řádková inzerce -  30 znaků vč. mezer = 20,- Kč bez DPH, min. cena je však 80,- Kč bez DPH – bližší informace
na emailu cernoviny@cernovice.brno.cz, nebo na tel.: 548 129 823

Uzávěrky Černovin:   

 • č. 1/2021 - 21. 1. 2021
 • č. 2/2021 - 18. 2. 2021
 • č. 3/2021 - 18. 3 .2021
 • č. 4/2021 - 25. 4. 2021
 • č. 5/2021 - 30. 5. 2021
 • č. 6/2021 - 27. 6. 2021
 • č. 7/2021 - 12. 8. 2021
 • č. 8/2021 - 30. 9. 2021
 • č. 9/2021 - 28. 10. 2021
 • č. 10/2021 - 25. 11. 2021

 Archiv Černovin

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015