Černoviny

Černoviny jsou oficiálním zpravodajem, který vydává Městská část Brno-Černovice. Vycházejí 10x ročně v nákladu 4000 výtisků a jsou zdarma distribuovány do všech schránek v Černovicích.

Zásady a pravidla pro vydávání Černovin:

Stáhnout

Příspěvky a dotazy:

cernoviny@cernovice.brno.cz

Inzerce:

Plošná inzerce - bližší informace na emailu inzerce@zpravodajebrno.cz a na tel.: 774 458 060

Řádková inzerce -  30 znaků vč. mezer = 20,- Kč bez DPH, min. cena je však 80,- Kč bez DPH – bližší informace
na emailu cernoviny@cernovice.brno.cz, nebo na tel.: 548 129 823

Uzávěrky Černovin:   

1/2022 - 3. 2. 2022

2/2022 - 24. 3. 2022

3/2022 - 21. 4. 2022

4/2022 - 26. 5. 2022

5/2022 - 23.6. 2022

6/2022 - 4. 8. 2022

7/2022 - 29. 9. 2022

8/2022 - zatím v jednání

 Archiv Černovin

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015