Černoviny

Černoviny jsou oficiálním zpravodajem, který vydává Městská část Brno-Černovice. Vycházejí 10x ročně v nákladu 4000 výtisků a jsou zdarma distribuovány do všech schránek v Černovicích.

Zásady a pravidla pro vydávání Černovin:

Příspěvky a dotazy:

cernoviny@cernovice.brno.cz

Inzerce:

Plošná inzerce - bližší informace na emailu inzerce@zpravodajebrno.cz a na tel.: 774 458 060

Řádková inzerce -  30 znaků vč. mezer = 20,- Kč bez DPH, min. cena je však 80,- Kč bez DPH – bližší informace
na emailu cernoviny@cernovice.brno.cz, nebo na tel.: 548 129 823

Uzávěrka Černovin:   

ČÍSLOUZÁVĚRKA
1/202302.02.2023
2/202330.03.2023
3/202304.05.2023
4/202308.06.2023
5/202310.08.2023
6/202321.09.2023
7/202319.10.2023
8/202316.11.2023

 Archiv Černovin

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015